Работни места за младежи до 29 г. през бюрата по труда

Image_5897783_126В края на април стартира нов прием на заявки за разкриване на работни места по схема “Младежка заетост”, касаеща младежи до 29 г. вкл., информира на пресконференция Татяна Чанкова, директор на Дирекция “Бюро по труда”-Ямбол. Новият момент е, че е предоставена възможност да подават заявки за работни места освен работодатели от частния сектор, и общини, и общински администрации, както и държавни структури на изпълнителната власт през Областна администрация. Схемата се реализира в две направления – за стажуване на работно място под наставничество по професия, съответстваща на завършеното от младежа професионално образование или в направление за обучение на конкретното работно място по време на работа. Обучението също се осъществява под наставничество. По предварителна информация очакваме и петте общински администрации на област Ямбол да кандидатстват и да разкрият работни места на територията на техните общини. “В тази връзка призовавам младежите на територията на областта, които не работят, не учат, търсят си работа и имат желание да започнат да работят – те могат да дойдат в Бюрото по труда, за да получат много по-голям обем от информация, както и възможност за реализация на пазара на труда, да придобият първоначален опит по завършената от тях професия. Бихме желали да предоставим услуги на всички младежи, които си търсят работа, като значителна част от тях вероятно още не са регистрирани при нас и не познават в детайли възможностите, които им се предлагат, както по програма “Развитие на човешките ресурси”, така и от различните мерки и програми, финансирани от държавния бюджет”, заяви Татяна Чанкова.

Освен това очаква се да бъдат разкрити 10 работни места за регистрирани в бюрата по труда в Ямбол и Елхово по програма за обучение и заетост на продължително безработни. Други 30 работни места в област Ямбол се разкриват по условията на мерките за заетост и обучение от Съветите за сътрудничество към съответните бюра по труда. В периода май-ноември 2017 г. се разкриват и 42 работни места за 6 месеца по Регионалната програма за заетост. А по Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” за област Ямбол през април са разкрити 34 места за предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение.

About the Author :

Leave a reply