Работна среща с тунджански кметове

???????????????????????????????На 19 юли 2016 г. в сградата на община „Тунджа”, гр. Ямбол, кметът Георги Георгиев проведе работна среща с всички кметове и кметски наместници на населени места, заедно със секретарят Андон Кръстев, заместник-кметовете Ели Василева и Георги Чалъков, директорът на Дирекция „Местни данъци и такси” Стоянка Христакиева и служители от общинската администрация.

Предмет на проведената среща бе инициираната кампания от община „Тунджа” за проверка на коректността на подадените имотни декларации от собствениците на имоти в населените места на общината, като за целта в кметствата е предоставен достъп до информационния ресурс на използвания програмен продукт за местни данъци и такси.

???????????????????????????????От общинската администрация бе отправен апел към всички кметове и кметски наместници за оказване на съдействие на собствениците на недвижими имоти, които желаят да проверят фактическото състояние на декларираните от тях данни и да подадат коригиращи декларации, в случаите, когато се установят несъответствия.

???????????????????????????????От ръководството на община „Тунджа” призовават всички собственици на имоти да изпълнят задължението си по Закона за местни данъци и такси за деклариране на актуалното си имотно състояние в срок до 30.09.2016 г.  След изтичането на този срок, всички населени места на общината ще започне извършването на проверки от органи по приходите за коректността на декларираните данни.

About the Author :