Работна среща с членове на Дружеството на водния спасител

OLYMPUS DIGITAL CAMERAРаботна среща с членове на Дружеството на водния спасител и кандидати за водни спасители, включени в курс за обучение към областната организация се проведе на 5 април в залата на БЧК-Ямбол, информират от БЧК. Срещата премина под ръководството на Огнян Николов – председател на дружеството и с участието на: Стефан Сакъзов – зам.-председател, Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност“ в секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол и Светослав Христов – представител на  „ГБС – ТУРС“ ЕАД.

Представени бяха резултатите от съвместната работа през сезон 2016 г. между БЧК-Ямбол и  „ГБС-ТУРС”-ЕАД, във връзка с изпълнението на услуга ”Екип водноспасителни кадри за обезпечаване на морски плажове, плувни басейни и водни паркове”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСветослав Христов – представител на  „ГБС – ТУРС“ ЕАД, представи  условията за работа, които фирмата предлага на водните спасители през сезон 2017г. Подчертано бе доброто сътрудничество с БЧК-Ямбол, за кадрово обезпечаване, методическа помощ и консултиране във връзка с безопасността и цялостната организация на водноспасителната дейност на плажовете „Аркутино“, „Дюни-юг“ и  в.с. „Свети Тома“, стопанисвани от фирмата.

Други теми, обект на обсъждане, бяха Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и проблеми, с които се сблъскват водните през годините на професионална реализация, както и възможности за тяхното преодоляване.

About the Author :

Leave a reply