Работна среща с членове и доброволци на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо инициатива на ръководството на едно от новоучредените дружества на БЧК към Клуба на инвалида в град Елхово, на 16 март 2016г. се проведе работна среща с членове и доброволци на местната структура на БЧК. Основната цел бе участниците да бъдат запознати подробно със структурната и организационна специфика в системата на БЧК с акцент върху организационното състояние на Ямболската червенокръстка организация, функциониращите към момента дружества в отделните общини и приоритетните дейности, които развиват.

Участие от стана на Областния секретариат на БЧК-Ямбол: инж. Митко Филипов – директор, Гергана Георгиева и Добриела Праматарова – специалисти.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ хода на срещата присъстващите имаха възможност да получат повече информация по теми, които представляват интерес за тях: „Здравословно хранене и здравословния начин на живот”, което е част от здравната просвета на БЧК и „Първата долекарска помощ – възможности за справяне с травми и злополуки при различни инциденти”.

Като резултат, в края на срещата бе постигната договореност, да се организират поредица от срещи,  дискусии и обучения по различни теми, с участието на доброволци и членове от други дружества на БЧК в региона. По този начин ще се даде възможност същите да повишават организационния си капацитет, да придобият компетентност по специфични теми и да обменят добрия си опит в реализирането на дейности, които да са насочени в помощ и подкрепа на уязвимите групи на местно ниво.

About the Author :