Работна среща с читалищните секретари в община “Тунджа”

4Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев проведе днес, 8 юни, работна среща със секретарите на читалища, информират от общината. Участие в срещата взеха и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“.

Обсъди се разпределението на общинската допълваща субсидия за всяко от читалищата, културния календар за годината и предстоящите прояви, посветени на деня от създаването на община „Тунджа“ – 6 октомври.

1 (1)Заместник-кметът Станчо Ставрев добави, че освен с допълваща субсидия, община „Тунджа“ винаги е подкрепяла всички читалища за популяризиране на тунджанската самобитност и творчество чрез осигуряване на транспорт за участията им в множество фестивали, конкурси и събори.

На работната среща беше разгледана и възможността за кандидатстване чрез подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” на служители със средно образование от обществените библиотеки за 2 (2)обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия “Библиотекар”, специалност “Библиотекознание”.

Председателят на сдружение „Читалища с бъдеще – 2012“ – Нели Ройдева, изрази своята благодарност за разбирането и подкрепата от страна на община „Тунджа“ към всички читалища.

Читалищните секретари обсъдиха и въпроси, свързани с организацията на художествената самодейност в читалищата, културният обмен на художествени колективи и съвместни прояви през предстоящата година.

2 3

 

About the Author :

Leave a reply