Работна среща с лични асистенти и домашни помощници

DSC03493На 26 август 2016 г., от 12.00 часа, в сградата на община „Тунджа“ се проведе работна среща с личните асистенти и домашните помощници, ангажирани по предоставяне на услуги в домашна среда по проект “Център за услуги в домашна среда  – интегриран  модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в Община Тунджа”.

В рамките на работната програма се проведе екипна сесия и индивидуална  супервизия на асистиращия персонал, във връзка с изпълнението на дейностите по оказване на подкрепа на потребителите.

DSC03490В срещата участие взеха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и заместник-кметът Станчо Ставрев.

Проектът на Община „Тунджа” е одобрен по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051M90PO001-2.002 “Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020  и е на стойност 499 964.12 лв,

Изпълнението на дейностите по пряко предоставяне на услугите стартира през м. февруари 2016 г. и ще  продължат до 31.08.2017 г. Общата продължителност на проекта е  22 месеца, през 18 от които се предоставят реално услугите в домовете на потребителите.

DSC03498 DSC03481 DSC03479

About the Author :