Работна среща с директори на училища и детски градини

DSC01349На провелата се на 9 септември 2016 г. работна среща с директорите на училищата и детските градини от община “Тунджа”, бе обсъдена готовността за стартирането на новата учебна 2016/2017 година, както и състоянието на материалната база, осигуреността на училищата с учебници, учебни и помагала, новите проекти на общината в сферата на образованието.

На срещата присъства и Стойко Стойков – началник на отдел в Регионално управление на образованието – Ямбол.

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев коментира с директорите новите проекти, по които ще се осъществи сътрудничество, което се е утвърдило през годините като успешно. В хода на срещата беше обсъдено провеждането на тазгодишното издание на Младежкия фестивал в село Безмер, на 18 септември 2016 година, както и ангажиментите на училищата и детските градини.

DSC01348По време на работната среща подробно беше обсъдено участието на общинските детски градини и училища по схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко” със срок до 20 септември 2016 година, както и Проектът „Заедно  – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“.

По проекта е подписан Договор БФП№BG05M2OP001-3.001-0106 от 01.08.2016г., финансиран по Схема BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по договора е 377 956,29 лв. Партньори по проекта са петте общински градини, начално училище „Васил Левски”, с. Завой и ЦОПСИ – гр. Ямбол.

DSC01346

About the Author :