Работна среща с действащи и бъдещи водни спасители

btyВ зала на Областния секретариат на БЧК – Ямбол, се проведе работна среща с членове на Дружеството на водния спасител и кандидати за водни спасители, с участието на Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ и Светослав Христов, представител на  „ГБС – ТУРС“ ЕАД.

Срещата имаше за цел да се обсъди и дискутира спецификата на водноспасителната дейност, ролята и отговорностите на водните спасители на морските плажове и плувните басейни.

Светослав Христов, представител на  „ГБС – ТУРС“ ЕАД запозна участниците с условията на труд и заплащане, предлагани от фирмата за водните спасители през сезон 2018г. Подчертано бе доброто сътрудничество с БЧК-Ямбол за кадрово обезпечаване, методическа помощ и btyконсултиране през годините във връзка с цялостната организация на водноспасителната дейност на плажовете „Аркутино“, „Дюни-юг“ и ваканционно селище „Свети Тома“, стопанисвани от фирмата.

Други теми, обект на обсъждане бяха съществуващата нормативна уредба във връзка с организацията на водноспасителната дейност в България, често срещани проблеми и трудности, с които се сблъскват водните спасители през годините на професионална реализация, както и възможности за тяхното преодоляване.

 

About the Author :