Работна среща с бъдещи водни спасители

1На 15 април 2019г., в зала на Областния секретариат на БЧК – Ямбол се проведе работна среща с кандидати за водни спасители, включени в курс за обучение, организиран от БЧК – Ямбол. Участие взеха на Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“, Огнян Николов, инструктор по водно спасяване и Светослав Христов, представител на  „ГБС – ТУРС“ ЕАД.

Срещата имаше за цел да се обсъди и дискутира спецификата на водноспасителната дейност, ролята и отговорностите на водните спасители на морските плажове и плувните басейни.

2Светослав Христов, представител на  „ГБС – ТУРС“ ЕАД запозна участниците с условията на труд и заплащане, предлагани от фирмата за водните спасители през сезон 2019 г. Подчертано бе доброто сътрудничество с БЧК-Ямбол за кадрово обезпечаване, методическа помощ и консултиране през годините във връзка с цялостната организация на водноспасителната дейност на плажовете „Аркутино“, „Дюни-юг“ и ваканционно селище „Свети Тома“, стопанисвани от фирмата.

Други теми, обект на обсъжданеq бяха съществуващата нормативна уредба във връзка с организацията на водноспасителната дейност в България, често срещани проблеми и трудности, с които се сблъскват водните спасители през годините на професионална реализация, както и възможности за тяхното преодоляване.

About the Author :