Работна среща със секретарите на читалища

DSC09843На 03.06.2016 г., от 10:30 часа, в конферентната зала на Община „Тунджа”, се проведе работна среща с представители на читалищата.

В срещата взеха участие Станчо Ставрев – заместник- кмет на община „Тунджа”, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, Иванилина Йовчева и Ваня Валентинова – представители от РЕКИЦ Ямбол, експерти от общинската администрация.

По първа точка от дневния ред, Иванилина Йовчева, експерт „читалища” от РЕКИЦ Ямбол, представи на присъстващите възможностите за кандидатстване пред Министерство на културата за допълнителна субсидирана численост. Тя представи и възможностите за финансиране по програма за културни контакти „Мобилност“ към Национален фонд „Култура“.

DSC09844Конкурсът е за финансиране на  участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство; посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

Сесията на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец август 2016 година до края на месец октомври 2016 г., включително.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 15:00 ч. на 15.06.2016 г.

По втора точка беше обсъдена програмата за провеждане на общинския празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“ и ангажиментите на читалищата по организацията на проявата.

DSC09846 DSC09847

About the Author :