Работна среща по трансграничен проект

36На 13 май 2014 година се състоя работна среща относно реализиране на проект „Подобряване на културното сътрудничество между общините Юскюп и Болярово чрез развитие на културната инфраструктура” с референтен номер № 2007CB16IPO008-2013-3-076, финансиран по програма ТГС България-Турция.

Освен екипа по проекта на срещата присъстваха и кмета на община Болярово Христо Христов и новоизбраният кмет на община Юскюп Хюсеин Касап. Договорът за финансиране на проекта е подписан от господин Ердоган Киичи.

Срещата бе от работен характер между членовете на екипа на проекта – ръководител, финансов мениджър и технически сътрудник от страна на водещия партньор-община Юскюп, и координатора на проекта, експерта по строителство и счетоводителя на проекта , представители на партньора- община Болярово.

Подробно се обсъди направеното до момента от подписването на договора. Уточнени бяха технически въпроси като организиране на следваща среща на екипа по проекта, подготовката на процедурите за избор на външни изпълнители и съответствието с графика на дейностите.

По този трансграничен проект предстои ремонт на читалищната сграда в град Болярово и още много други дейности.

About the Author :