Работна среща по проект

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ залата на БЧК – Ямбол се проведе работна среща, организирана по проект «Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, която бе открита от щатния специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева, участници бяха възрастните хора от целевата група по проекта. Основна цел на срещата бе да се планират дейности по проекта за периода юли 2015 до юли 2016г. Участниците в работната среща предложиха да се организират поредица от информационни кампании по различни поводи – 29 април и 01 октомври; организиране на застъпнически кампании в полза на възрастните хора от гр. Ямбол и областта; разширяване на обхвата на проекта и в други общини; посещения в домовете на трудно подвижни, самотни хора; посещения в социални заведени, в които са настанени деца или възрастни хора; реализиране на обмяна на опит с други областни организации и др.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа срещата се избра екип от възрастни хора, който ще работи с медиите за популяризиране на дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта. Екипът се ангажира да изготви информационни материали за предстоящите мероприятия; да участва в предавания по местните кабелни телевизии, както и да дава интервюта пред журлналистите, отразяващи инициативите ни.

                                                                             Гергана Георгиева

About the Author :