Работна среща по проект на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ залата на БЧК – Ямбол се проведе работна среща, организирана по проект «Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, която бе открита от щатният специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева. В срещата участваха възрастните хора от целевата група по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”. Основна цел на срещата бе да се направи преглед на извършените до момента дейности по проекта, от неговото стартиране през 2011 г. до момента. Участниците направиха анализ на ефективността от реализираните информационни и застъпнически кампании. Обсъдени бяха трудностите, които целевата група е срещала при реализиране на дейностите по проекта в защита на възрастните хора.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЕдинодушно бе избран представител, който да участва в предстоящия национален семинар за запознаване с аспектите на проекта и планиране на бъдещи дейности за периода юни 2015г. – юли 2016г. Представителят от целевата група има ангажимент да подготви подробен отчет за извършените дейности по проекта в област Ямбол и да го представи на предстоящия семинар.

 

About the Author :