Работна среща на екипа по трансграничен проект

IMGP9935На 25 юни 2014 година в град Болярово се състоя работна среща относно реализиране на проект „Подобряване на културното сътрудничество между общините Юскюп и Болярово чрез развитие на културната инфраструктура”, с референтен номер № 2007CB16IPO008-2013-3-076, финансиран по програма ТГС България-Турция.

Освен екипа по проекта, на срещата присъства и кметът на община Болярово Христо Христов и новоизбраният кмет на община Юскюп Хюсеин Касап. Договорът за финансиране на проекта е подписан от господин Ердоган Киичи.

Срещата бе от работен характер между членовете на екипа на проекта – финансов мениджър и технически сътрудник (от страна на водещия партньор – община Юскюп) и координатора на проекта, експерта по строителство и счетоводителя на проекта, представители на партньора- община Болярово.

Подробно се обсъди направеното до момента от подписването на договора. Уточнени бяха технически въпроси като: предстоящото подписване на договорите с избраните фирми-изпълнители и за двете страни; започване на ремонтните дейности.

По този трансграничен проект предстои ремонт на читалищната сграда в град Болярово и още много други дейности. Предстоящата през юли е пресконференция за представяне на проекта и дейностите по нега.

Общата цел на проекта е да се насърчи устойчивото развитие на трансграничния регион чрез подобряване на културния и социалния потенциал на двата региона. Проектът има за цел да допринесе за сближаване и интеграция на регионите – чрез насърчаване на приятелството, като приведе професионалисти и широки целеви групи заедно. Специфичните му  цели са две: подобряване на културната инфраструктура в трансграничния регион и създаване на условия за постигане на висок стандарт, необходим за културното развитие на туризма; установяване на дълготрайно партньорство между културните специалисти от двете страни на границата. Партньорите по проекта предвиждат адекватни инвестиции в културната инфраструктура на община Юскюп и община Болярово.

Сътрудничеството предвижда също така експертите в културните центрове да могат да обменят опит и добри практики. Резултатът от проекта трябва да бъде активно споделен с обществеността, целевите групи и туристи.

 

About the Author :