Работна среща в община „Тунджа”

1На 28 февруари 2018 година, в заседателната зала на община „Тунджа” се състоя работна среща с директорите на общински училища и детски градини.

Срещата се ръководи от заместник-кметът Станчо Ставрев, в нея взеха участие и специалисти от общинска администрация.

2Обсъди се организацията на дейностите в детските градини и училища в усложнена зимна ситуация.

По писмено предложение на директори и след уведомяване на Регионалното управление по образованието, със заповед на кмета на общината са обявени за неучебни дните – 28 февруари 2018 г., 1 и 2 март 2018 г. за средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица.

3Неучебни са дните 1 март 2018 г. и 2 март 2018 г. за Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово, Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево и Основно училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“.

About the Author :