Работна среща в Македония

struga.2014-1През периода 20 – 26 октомври 2014 год. в град Струга, Македония се проведе третата работна среща по проект „Развитие на капацитета на Македонски червен кръст за организация на работа в областта на водното спасяване и осигуряването на безопасност на водните басейни в Република Македония и подобряване на нормативната база”. Проектът се финансира по линия на Министерство на външните работи на Република България. В работната среща участие взеха представители на Водноспасителната служба при БЧК, специалисти и експерти отговарящи за водното спасяване в Областните секретариати на БЧК Ямбол и Кюстендил.  Македонски червен кръст се представляваше от щатни служители на Македонския Червен кръст и доброволци от общините Охрид, Велес и Скопие, както и инспектори от Министерство на транспорта и комуникациите на Македония. Представени бяха добри практики от дейностите на двете организации в сферата на водното спасяване. Добриела Праматарова-специалист „Водноспасителна дейност” към БЧК-Ямбол представи опита на областната организация на БЧК във връзка с реализирането на програмите за превенция на водния травматизъм и изградените добри партньорски взаимоотношение между  Регионалния инспекторат по образование и ръководствата на училища в Ямболска област.

struga.2014-2Друга важна част от работната среща бе обсъждането на възможности и идеи във връзка с изготвянето на цялостна концепция за развитие на водноспасителната дейност  в Република Македония и сключването на  Споразумения за съвместно сътрудничество между Областни секретариати на БЧК и отделни структури от Македонски Червен кръст. След края на работната среща двете страни излязоха с общи предложения за развитието на капацитета на Македонски Червен кръст по отношение на водноспасителната дейност и бяха направени окончателните редакции на предложенията за подобряване на нормативната уредба на Република Македония.Предложенията ще бъдат представени на предстоящата заключителна експертна среща през м. ноември 2014г.

struga.2014-3

Добриела Праматарова

About the Author :