Работна група от съветници и администрация ще сбижава позициите за приемане на бюджета на община „Тунджа”

DSC08521Работна група от общински съветници и общинска администрация ще обсъжда начина за излизане от ситуацията община „Тунджа” да бъде със спрян бюджет и да чака съдът да реши дали е законосъобразно решението за приемане на бюджета с промените, които съветниците от ГЕРБ вкараха в последния момент в Съвета на заседанието през януари.

За това се договориха кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и неговият екип и общинските съветници от ГЕРБ и ЗС „Ал. Стамболийски” на проведената среща, на която трябваше да се потърси решение.

Кметът Георги Георгиев припомни, че на досегашните срещи със съветниците те са постигнали договорка за актуализацията на бюджета отговаряща не техните искания за промени в бюджета, която ще бъде гласувана като втора точка на следващата сесия, ако съветниците приемат възражението му и гласеват първоночалния вариант на бюджета, който е законо съобразен, защото отговаря на бюджетната процедура и е съобразен с изискванията за сътавяне на бюджет.

DSC08526Тунджанският кмет припомни, че поема ангажимент да изпълни исканията на съветниците до края на годината, но не само с бюджетни средства, които няма да достигнат за тях. Като пример той посочи, че на първо време ще се пренасочат 255 000 лв. за текущ ремонт на уличната мрежа по селата, които ще се вземат от заделените средства за промяната на предназначението на индустриална зона Хаджи Димитрово, а необходимата такса ще се плати през втората половина на годината, когато бъдат освободени средствата от резерва.

По отношение на видеонаблюдението по селата кметът предлага то да бъде изградено със средства от Стратегията за местно развитие, която ще разработи Местната инициативна група. Това ще бъде първият проект, който общината ще предложи, ангажира се Георги Георгиев. А увеличаване на времето на уличното осветление, за да стане то целонощно, ще бъде извършено чрез подписване на договор по обществената поръчка за избор на доставчик на ел. енергия, които предлагат по-ниска цена на тока.

За да се случи всичко това обаче според общинска администрация трябва общината първо да има приет законосъобразен бюджет и след това да се правят актуализации, а общинските съветници от ГЕРБ и ЗС „Ал. Стамболийски” искаха кметът да внесе нов бюджет с отразените в него техни искания, за да го приемат.

Администрацията обаче им припомни, че сроковете за внасяне на бюджет по процедурата вече са изтървани и не може да се внася нов бюджет.

Зам.-кметът Ели Василева ги запозна с писмо на зам.-финансовия министър, който припомня какви са законовите разпоредби.

По-рано на редовния брифинг Георги Георгиев обясни и защо не е нито законосъобразно, нито целесъобразно да се намали издръжката на общинска администрация, например, каквото е искането на общинските съветници. Той разясни, че тя е намалена със 150 000 лв. спрямо предходната година, което е около 15 % и е достигнат оптималният минимум. Ако бъде намалена с още 300 000 лв., което е около 30 на сто, това ще означава, че още през септември ще трябва да се затвори административната сграда и кметствата по места, защото няма да има средства за плащане на ток, телефон и други консумативи, необходими за обслужването на гражданите и бизнеса. Още повече че половината от издръжката е по сключени договори, които ако не бъдат изпълнени, общината може да бъде осъдена.

В крайна сметка двете страни се договориха разговорите да продължат на експертно ниво между съветници и администрация, за да се намери законов начин общината да има бюджет при вече изтървани срокове и обжалвана бюджетна процедура.

About the Author :