Работа има, но заплатите са ниски

???????????????????????????????Намаляване на безработицата до нива през 2008 г. и раздвижване на пазара на труда, показват официалните данни за безработицата в Ямболска област за месец юни. Броят на регистрираните безработни е 6058, което е с 224 души по-малко от месец май 2016 г. и с 933 души спрямо юни 2015 г. Като процент безработицата в региона е спаднала до 10,9 на сто, с 0,4 % по-ниско от предходния месец, което отрежда 14-то място на Ямболска област сред 28-те области в страната. Най-ниска е безработицата в Ямбол – 6,3 %, второто място си поделят общините Елхово и „Тунджа” с 15,9 %, в Болярово безработицата е 20,8 на сто, а в Стралджа – 28,9 %. Спрямо май безработицата намалява във всички общини без Болярово.

Тези данни отново ни показват същинския проблем на параза на труда в Ямболска област. При нас работа има, но проблемът по-скоро е с ниските доходи, защото ако областта заема 14-то място по регистрирани безработни, то тя е на 22-ро място по средна работна заплата сред 28-те области, или иначе казано работа има, но заплатите са много ниски. Според официални данни на статистиката за първото тримесечие на 2016 г. средната брутна работна заплата в региона е 678 лв., което се равнява на 530 лв. чист доход или масово хората работят най-вече за по 400-500 лв. чисти заплати.

Сравнително висока остава все още безработицата сред младите хора – броят на безработните до 24 г. за юни е 321 души, което е 5,3 на сто от всички безработни, а до 29 години – броят е 840 или 13,9 на сто от всички, които са без работа.

Раздвижването в икономиката на региона проличава и от това, че през юни са обявени 316 работни места, от които 305 на реални трудов пазар , а само 7 са по програми за обучение и заетост и 4 са по насърчителните мерки.

Интересни са даднинет в кои икономически сектори са разкрити най-много работни места. Най-много – 77, са в сектора „Доставяне на води; канализационни услутги, управление на отпадъци и възстановяване”. В „Преработващата промишленост” са разкрити 69 работни места, в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” са обявени 35 работни места, в „Хотелиерство и ресторантьорство” – 27, а в „Операции с недвижимо имущество” – 20.

През юни са постъпили на работа 454 души, като 246 от тях са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда, а 208 са си намерили работа сами.

Интересни са данните за безработните по образование и квалификация, но при тях подробната разбивка е за месец май. При 6282 безработни за месеца с висше образование са 385, със средно 2038, със средно професионално – 1631, с основно – 848, а с начално и по-ниско образование – 3011. С работническа професия са 1400 безработни,със специалност – 749, а без специалност и професия – 4133. Затова близо 74 % от тях са регистрирани в бюрата по труда повече от два пъти.

Тези данни показват най-сериозният проблем на безработните в региона – половината от тях са без образование, а дори повече от половината и без никаква квалификация, което ясно очертава, че перспективата пред тях е да са вечните безработни, които разчитата само на помощи.

В тази ситуация още по-отчайваща е и тенденцията за влошеното качество на образованието, което в името на бройката ученик или студент, носещ приходи в бюджета на училището или на висшето учебно заведение, бълва на пазара на труда хора, които формално уж имат образование, но са неквалифицирани.

Липсата на работна ръка вече се усеща сериозно и в бизнеса. От бюрото по труда твърдят, че не може да се намерят кандидати за работа дори при заплата от 650 лв., например. Според специалистите това ще доведе отново до положението бизнесът да е принуден да започне да дава по-високи възнаграждения, за да наеме квалифицирана работна ръка, както беше преди икономическата криза.

Не бива да се пропуска и друг факт. Регистрираната безработица в бюрата по труда е като айсберг – тя е само видимата част на проблема, защото там се регистрират само хора, които трябва да получават обезщетения, или ако взимат помощи. Всички останали безработни, които вероятно не са никак малко, особено сред младите хора, са неизяснена бройка, която никой не може да прогнозира.

Диана Иванова

 

 

About the Author :