Работа за 30 души по програма „Сигурност” в община Болярово

IMGP9438aНа 11 юни служители от Областна администрация – Ямбол пристигнаха в Болярово за подписването на договорите на новите 30 служители от населените места на общината по Национална програма „Сигурност”.

На подписването на договорите присъстваха кметът на общината Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева (работила активно по този проект), кметове и кметски наместници от десетте населени места, в които ще има такива служители, представител на Бюро по труда на територията на общината.

Христо Христов представи гостите и сподели,че се надява тази първа по вида си програма да бъде успешна и ангажираните служители на територията на общината ни, да приемат сериозно своите задължения, тъй като това е полезно за тях (осигурявайки им работа) и за населените места.

Йорданка Великова (специалист „Човешки ресурси” в областна администрация) разясни задълженията и правата на служителите по националната програма. Работното им време е 8 часа, на две смени, заплатата е минималната за страната (340 лв.), а ангажираността 8 месеца.

Г-н Пашалиев от областна администрация проведе начален инструктаж на служителите и отговори на техните въпроси. Работодател им е областният управител, а контрол ще упражняват кметове и кметски наместници, както и общинското ръководство.

Национална програма „Сигурност” ще осигури 180 души работа на 180 души по селата на Ямболска област, в които няма полицейско присъствие. На национално ниво са назначени общо 5000 трайно безработни по тази програма. С това Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика осигурява трудова заетост на трайно безработни и подпомага полицията в борбата с битовата престъпност. Назначените безработни ще съдействат за опазване на обществения ред, но ще имат и социални функции – ще помагат на възрастните и хората в беда на територията на населените места.

Критериите за назначение, на които задължително отговарят тези служители са: регистрация в Бюрото по труда като трайно безработни; завършено основно образование; липса на извършени умишлени престъпления.

Те ще имат само сигнални функции – трябва да сигнализират в полицията, виждайки извършване на престъпление и нарушение.

About the Author :