Работа за 120 безработни по проект „Подкрепа за заетост“

novina От 1 юли 2015 г. в област Ямбол започват работа 120 трайно безработни лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Подкрепа за заетост“.

Областна администрация Ямбол се включва в проекта, като областният управител на област Ямбол подписа трудовите договори на 120 лица, които ще работят в петте общини на региона. Безработните се наемат за осъществяване на мерки и превантивни дейности за защита от бедствия и във връзка с необходимостта от предприемане на своевременни действия за преодоляване на потенциален риск от наводнения.

Наетите в област Ямбол 120 трайно безработни са разпределени в 10 групи, по две в община.

Обучението и въвеждането на наетите лица в задълженията им, и конкретните им дейности, ще се извършва с помощта на 10 наставници. Наетите имат заложено обучение – формиране на трудови навици и обучение в сферата на изпълнение на превантивни мерки за преодоляване на потенциалния риск от наводнение.

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов счита за целесъобразно включването на областта в проекта. Всички кметове на общини от област Ямбол подкрепиха наемането на безработни лица за извършване на превантивни дейности, като ще участват активно в планирането и реализирането на конкретните мерки по програмата.

При срещата си днес с част от наетите по програмата лица, в Ямбол и Елхово, областният управител каза, че разчита на сериозното и отговорно отношение на всеки един от включилите се в програмата.

 

About the Author :