Работа за младите хора в община “Тунджа”

SAM_1200Подбор на лица по схема „Обучение и заетост за младите хора“ се извършва от началото на юни в община „Тунджа“, съобщи днес, 12 юни, на брифинг кметът на общината Георги Георгиев. По схемата ще бъде осигурена заетост на 19 безработни младежи до 29 г. със завършено основно образование. Младите хора ще преминат обучение по професията „помощник в строителството“. На успешно преминалите курса ще бъде осигурена заетост по  професията „общ работник по поддръжка на сгради” за 6 месеца на 8-часов работен ден. Те ще започнат работа в 11 населени места на територията на община „Тунджа“.

В края на миналата седмица община „Тунджа“ е подала заявка и по схема „Младежа заетост“ по проекта „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта е да се повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване и обучение по време на работа. При последващо одобрение на заявката в община „Тунджа ще бъдат назначени 12 трайно безработни младежи до 29 г. Те ще започнат първата си работа в общинска администрация, общинско звено “Благоустройство и комунални дейности”, Домашен социален патронаж-с. Болярско и Общинското социално предприятие за обществено хранене в с. Победа. Очаква се това реално да се случи от месец август.

About the Author :

Leave a reply