Работата в земеделието като избор за бъдеща реализация

IMGP8756На 19 април 2018 година се проведе интересна среща на ученици от осми до единадесети клас от СУ „Д-р Петър Берон “ – град Болярово и техни преподаватели с един от най-младите земеделски производители в района (собственик на фирма „Джи Агро“) Галин Велев. Посещението бе по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейност 2 („Работа с учениците“), точка 5 – „Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии“. На срещата, освен учениците и техните класни ръководители и родители, присъства и координаторът по проекта Златина Николова.

      Младият земеделски производител  Галин Велев разказа на учениците, че е агроном по образование, което е много полезно в работата му. Със земеделие се занимава цялата му фамилия, обработват 15 хиляди декара, култури, които се обработват с машини: пшеница, ечемик, рапица, нахут и др. Трайни насаждения и зеленчуци не отглеждат, понеже с изискват ръчен труд.

IMGP8748Именно поради наличието на използването на много селскостопанска техника, при тях работя ти няколко оператори на селскостопански машини. Към тази бъдеща професия може да се насочат евентуално някои от момчетата, поясни г-н Велев и им разказа, че за целта е нужно да имат средно образование и понятие от естеството на работата, да са и технически грамотни. Показа част от селскостопанските машини, разяснявайки им начина на работа. Децата слушаха с интерес, задаваха въпроси и част от тях споделиха, че имат интерес да работят в земеделието след като завършат средното си образование.

       Работата и на земеделските производители днес е значително облекчена – механизация на труда, субсидиране от държавата и т.н. Но и знанията, необходими на работещите в сферата са много повече. И все пак това са професии, които носят удовлетворение от труда и усещане за пълноценност.

IMGP8737 IMGP8740

About the Author :

Leave a reply