Пътни и улични ремонти в община Болярово за 250 хил. лв.

bolyarovoДоговор на пътни и улични ремонти за 250 хил. лева сключи на 17 юли 2019 г. община Болярово. Той е за рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очакъляване на пътни участъци до разкопките в с. Воден. Ще бъдат преасфалтирани улиците: „Девети септември“ в Голямо Крушево; ул. „Г. Раковски“ и „Плиска“ в Стефан Караджово; ул. „Индже войвода“ в Попово; ул. „Н. Пехливанов“ в Мамарчево; ул. „Л. Димитрова“ в Малко Шарково; ул. „Н. Пехливанов“ във Воден. Ще бъде ремонтиран пътят за „Парорийския манастир“ край Воден. Включен е ремонт на пет четвъртокласни пътни отсечки:  граница общ. Елхово – Ситово – Шарково; Денница – Оман; Воден-Крайново; Малко Шарково – Шарково; местен път Малко Шарково – Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Срокът за извършването на пътните и улични ремонти е 12 месеца.

About the Author :

Leave a reply