Пътна полиция проверява скоростта на движение

2222Днес в 10.00 часа стартира акцията на Пътна полиция “Сигурни пътища”. В рамките на 24 часа ще се извършва тотален и постоянен контрол на скоростта на движение на моторните превозни средства по пътищата в страната.

На територията на област Ямбол са определени следните точки за контрол на скоростта: 

гр. Ямбол, ул. „Ямболен”                29.10.2014 г. 10.00-12.00 ч.

гр. Ямбол, ул. „Преслав”                  29.10.2014 г. 13.00-15.00 ч.

гр. Ямбол, ул. „Н. Петрини”            29.10.2014 г. 15.00-17.00 ч.

гр. Ямбол, бул. „Европа”                 29.10.2014 г. 17.00-19.00 ч.

гр. Ямбол, ул. „Н. Петрини”            30.10.2014 г. 07.00-09.00 ч.

гр. Ямбол, бул. „Европа”                 30.10.2014 г. 09.00-10.00 ч.

РУ Стралджа

Път I-7, км. 242                                 29.10.2014 г. 10.00-12.00 ч.

гр. Стралджа, ул.”Младост”            29.10.2014 г. 13.00-15.00 ч.

гр. Стралджа, ул.”Младост”            30.10.2014 г. 08.00-10.00 ч.

РУ – Елхово

Път I-7 км. 286          29.10.2014 г. 10.00-16.00 ч.

Път I-7 км. 300          29.10.2014 г. 16.00-18.00 ч.

Път I-7 км. 300          30.10.2014 г. 08.00-10.00 ч.

РУ – Тунджа 

Път I-7 км. 265          29.10.2014 г. 10.00-12.00 ч.

Път I-7 км. 253          29.10.2014 г. 13.00-15.00 ч.

Път III-5503 км. 28   29.10.2014 г. 16.00-18.00 ч.

Път III-5503 км. 22   29.10.2014 г. 18.00-20.00 ч.

Път II-53 км. 161       30.10.2014 г. 08.00-10.00 ч.

Операцията  е първата по рода си в България и част от предприетите от Пътна полиция мерки за подобряване на пътно-транспортната обстановка в страната.

 

 

About the Author :