Първо място за стралджански учител

DSC00216Боряна Георгиева, преподавател по математика и  информационни технологии в СОУ”П.Яворов” Стралджа, е класирана на първо място в Националното състезание по проекта OPEN DISCOVERY SPACE. Освен наградата за първото място, изявеният педагог ще получи възможност да участва в следващото лятно училище  в Атика, Гърция в периода 12-18 юли. Иновативният образователен сценарий на Боряна Георгиева ще участва в Международното състезаниеq резултатите от което ще станат ясни до края на март.

DSC00214„Космическо пътешествие” е темата на урока, с който Боряна Георгиева печели вниманието на журито.  Подготвен в екип с преподавателите Лиляна Стойчева и Дияна Георгиева, в образователния материал се представя сценарий за интегриран урок по математика, човекът и природата и информационни технологии. Под формата на забавна игра на учениците от пети клас се поставят задачи за изпълнение, чрез които се обобщават знанията за десетичните дроби, слънчевата система и компютърна система, което се оказва  изключително интересно за децата.

Постижението е плод на колективен труд и усилия от страна на педагозите и ръководството на училището, на една последователна работа за активизиране и провокиране на способностите за разработка на нестандартни идеи. Директорът Валентина Маринова бе щастлива да поздрави както Боряна Георгиева, така и целият екип, работил по подготовката на урока с очакване  да последват още подобни награди. „Разполагаме с квалифицирани, амбициозни, талантливи учители, които могат да се състезават достойно на национално и международно ниво”, убедена е г-жа Маринова.

СОУ”П.Яворов” Стралджа  е сред първите 10  училища у нас, включени в пилотната фаза на проекта. В него участват над 20 държави. Основната цел е пропагандиране на електрони ресурси и иновационни приложения в училищата на Европа за подобряване на учебния процес и развитие на Пан-европейско ниво на агрегирани образователни хранилища, които да служат като еталон за образователно развитие и споделяне на добри образователни практики. Със съвместните усилия на висококвалифициран екип, в комплекс с една сериозна грижа за съвременно оборудване на кабинетите, СОУ ”П.Яворов” Стралджа  се утвърди като конкурентноспособно средищно училище, с традиции в прилагането на иновативни образователни методи, изнасяне на открити и бинарни уроци, ежегодни награди на учениците в различни състезания и конкурси.   СОУ ”П.Яворов” разполага с два компютърни кабинета с по два сървъра и по 15 терминални работни станции, интерактивни бели дъски, проектори. Още два кабинета, оборудвани за провеждане на интерактивни уроци, почти всяка учебна стая разполага с мултимедийни проектори и лаптоп за учителите.

About the Author :