Първо заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP6738На 4 ноември 2015 година в една от залите на новооткритата читалищна сграда се състоя първото заседание на новоизбрания Общински съвет – град Болярово. Заседанието се свиква от областния управител със заповед № РД01/0112 от 02.11.2015 г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление.

След прозвучаването на химна на републиката, председателят на Общинската избирателна комисия – Болярово Таня Едрева връчи удостоверения на всички новоизбрани кметове и общински съветници. Поименно бяха връчени на: Христо Димитров Христов (кмет на община Болярово), Тодор Стоянов Куртев (кмет на село Стефан Караджово), Марчо Тодоров Добрев (кмет на село Мамарчево), Ангел Димитров Апостолов (кмет на село Попово), Костадин Стоянов Иванов (кмет на село Голямо Крушево), Елена Петрова Анева (кмет на село Воден), Иван Янчев Апостолов (кмет на село Шарково), Тодорка Димитрова Метаксова (кмет на село Малко Шарково). И общинските съветници: Атанас Борисов Дженков (БСП), Атанас Стайков Ангелов (ГЕРБ), Бинка Петрова Величкова (БСП), Димитър Михов Драгоманов (БСП), Донка Ангелова Ботева (БСП), Златина Николаева Николова (БСП), Красимир Любчов Григоров (БСП), Мария Стоилова Маринова (БСП), Пламен Петров Петков (БСП), Съба Георгиев Недева (ГЕРБ), Янко Кирилов Анев (БСП).

IMGP6743След това общинският кмет Христо Христов, кметовете на населени места и общинските съветници положиха клетва в присъствието на открилия заседанието областен управител Димитър Иванов: „Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Болярово и да работя за тяхното благоденствие.” След полагане на клетвата, подписаха клетвените декларации.

IMGP6764Изпълняващата временно длъжността кмет на общината Нина Терзиева предаде тържествено кметската огърлица с герба на общината на избраният за шести мандат Христо Христов.  Областният управител Димитър Иванов поздрави Христо Христов и му пожела да работи за благото на общината и хората и нито за миг да не забравя поетата отговорност. Пожела на всички, дали тържествена клетва днес ползотворна работа и да се ръководят от една единствена цел – благоденствието на общината.

IMGP6769Общинският кмет Христо Христов се обърна към присъстващите с благодарност за доверието и споделяйки вълнението от положената клетва за работа за благоденствието на общината. Допълни,че Общинският съвет в този си състав вероятно ще изпълни много от поетите ангажименти, ако работи в екип и синхрон с общинската администрация и хората. Независимо от тежката икономическа криза и трудностите в малката ни община имаме вече опит в проектите и тепърва предстои много работа. Смята, че в бъдещи всички заедно ще постигнат успех и ще работят за по-добро бъдеще на общината.

IMGP6782След това областният управител, на основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА даде думата на най-възрастният съветник –Атанас Ангелов, да открие и ръководи първото заседание на Общинския съвет при следния дневен ред: 1. Избор на председател на Общинския съвет; 2. Разни.

По първа точка беше направено и прието предложение от Димитър Драгоманов тричленна комисия в състав: Донка Ботева, Красимир Григоров и Мария Маринова да проведе тайно гласуване и да отчете резултатите от него за председател на Общинския съвет. Групата на социалистите предложи за такъв Атанас Дженков, а представителите на ПП ГЕРБ – Съба Недева. След тайното гласуване, Донка Ботева обяви, че за председател на новия Общински съвет с девет гласа „за” и два „против” е избран Атанас Борисов Дженков. Новоизбраният председател благодари за доверието и заяви,че ще работи за благото на общината и за синхрон в Общинския съвет и с общинската администрация, спазвайки стриктно законите и наредбите. По втората точка – разни, господин Дженков даде думата за мнения, изказвания и предложения на присъстващите на тържествената сесия общински служители и граждани. След като такива не постъпиха, той закри първото заседание на новия Общински съвет.

 

Лора Величкова

About the Author :