Първо заседание на Общинския съвет по наркотични вещества към община Ямбол

4966b61c11675c37270b8560cb6e1884На 15 март бе проведено първото за 2018 година заседание на Общинския съвет по наркотични вещества към община Ямбол.

По време на заседанието бе разгледан и приет Годишният отчет за дейността на съвета и Превантивно-информационния център за борба с наркоманиите. През 2017 година в различните инициативи, свързани с превенцията на употребата на психоактивни вещества сред младите хора, са включени близо 4 000 ученици от Ямбол.

Обсъден и приет бе и планът за работа на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център за 2018-та година, в изпълнение на Общинската програма за превенция на наркоманиите 2016-2018.

През тази година се предвижда да продължи превантивната дейност в учебните заведения в града чрез организиране на поредица от информационни кампании. Акцент ще бъде превенцията на наркоманиите чрез спорт, физическа активност и здравословен начин на живот. Ще бъдат разширени дейностите с участия на доброволци и обучението на педагогически съветници, педагози, медицински специалисти и доброволци.

About the Author :