Първи търг

община-тунджа-5AКметът на община „Тунджа” Георги Георгиев насрочи първият за 2014 г. публичен търг за 13.02.2014 г. от 9.30 часа в сградата на общината. Под наем за срок от 10 г. се предлагат три дворни места в с. Генерал Тошево. За същия период под наем се предоставят помещения от общински сгради в селата Роза и Ханово. На публичен търг за продажба се предлагат общински терен с начин на трайно ползване – други територии нестопански, с площ от 28 дка в м. „Кюл дере” на землището на с. Ботево. Начална тръжна цена 37 060 лв. без ДДС, депозит 3 706 лв., такса 30 лв.; земеделска земя с начин на трайно ползване – лозе, с площ от 0,472 дка, в м. „Юрта” на землището на с. Ханово. Начална тръжна цена 520 лв. без ДДС, депозит 52 лв., такса 30 лв. павилион със застроена площ 14 кв.м в с. Козарево, при начална тръжна цена 700 лв. без ДДС, депозит 70 лв. и такса за участие 10 лв.

About the Author :