Първи приемен ден на кмета на община “Тунджа”

???????????????????????????????Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев прие първите за 2015 година граждани в редовния приемен ден – 5 януари 2015 година – понеделник.

Посетител постави пред кмета проблем, свързан със състоянието на уличната мрежа и тротоарите след полагане на кабел за ел. захранване от страна на EVN. Не за първи път граждани споделят своята тревога за нарушената настилка след аварийни ремонтни дейности от страна на ел и ВиК дружествата и продължаващите дълго време възстановителни работи. Кметът Георгиев пое ангажимент за проверка на място от страна на експерти от общината и обсъждане на проблема с представители на EVN.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ резултат на продължителните дъждове и последвалите наводнения в села на общината през 2014 година, продължават да постъпват молби от страна на пострадали граждани за оказване на помощ за възстановяване на имоти и имущество. Съгласно заповед на кмета Георги Георгиев, назначената за целта комисия извършва проверка на място за всеки конкретен сигнал. За резултатите от проверката се съставя обобщен констативен протокол. Становището на ръководството на общината за финансова помощ се предлага за решение в Общинския съвет.Сред проблемите, поставени от гражданите в първия за 2015 година приемен ден на кмета Георгиев, беше и искане за отпускане на средства за лечение. На гражданка, която поиска помощ на пострадалото си дете, веднага бяха попълнени съответните документи и бе преведена сума за закупуване на необходимите лекарства.

???????????????????????????????Приемните дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев се утвърдиха като ефективна и пълноценна форма на диалог между жителите и местната власт още от началото на първия мандат на кмета през 2003 година. Те се провеждат както в административната сграда на общината, така и във всички 44 села на общината и дават възможност на гражданите лично да поставят своите проблеми, въпроси и предложения, да бъде чуто тяхното мнение за работата на общината и проблемите на тяхното село. В зависимост от спецификата на поставяните проблеми, в приемните дни участват представители на РУП-Тунджа, на ел и ВиК дружествата, регионални институти, заместник-кметове, експерти.

Извън предварително обявените приемни дни, кметът Георги Георгиев неведнъж е подчертавал, че вратата на неговия кабинет винаги е отворена за среща с гражданите, за конструктивен диалог с грижа и готовност за решаване на техните проблеми.

About the Author :