Първа спартакиада на пенсионерските клубове от община “Тунджа”

“Тунджа”, 24.10.2020 г.

В село Межда, община Тунджа, на 23 октомври се проведе поредната общностна социализираща инициатива по проекта на община Тунджа „Социална платформа „Тунджа“ – възможности за активно включване в малките населени места от селски тип” по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ – Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа“.

Първата спартакиада на пенсионерските клубове събра на стадиона в с. Межда отбори от ентусиасти от седем от населените места на общината- Дражево, Гълъбинци, Бояджик, Меден кладенец, Овчи кладенец и домакините- с. Межда.

Празникът беше уважен и от ръководството на община „Тунджа“- кмета Георги Георгиев, Станчо Ставрев- заместник-кмет и Галина Иванова- временно изпълняваща длъжността секретар на общината.

Спартакиадата беше проведена под формата на петобой.

Всеки един от отборите премери сили с останалите в дисциплините: канадска борба, дърпане на въже, дартс, щафетно бързо ходене и биене на дузпи. Победителите бяха наградени с купи, а пенсионерите от с. Гълъбинци се отличиха като призьори на три от петте дисциплини.

Хората на златна възраст от Община „Тунджа“ показаха, че все още ги бива, че могат много, че са в добра физическа форма, че могат да се забавляват, че не са по-долу от внуците си.

За доброто настроение на празника се погрижиха дамите от Пенсионерски клуб „Старият дъб“, с. Межда, а 74 годишен гимнастик от с. Гълъбинци смая присъстващите с акробатичните си умения и йога асани.

В рамките на проекта предстои провеждането на още повече от 30 подобни мероприятия, всяко в различно село от общината. Те ще осигурят пълноценна обществена среда, което ще допринесе за равни възможности, участие и активизиране на социално уязвимите групи в общността чрез включването им в местни социализиращи инициативи.

Проявите са много разнообразни- от фолклорни концерти, през пресъздаване на традиции и обреди, чествания, театрални празници, творчески срещи, седенки, кулинарни празници, до бридж-белот турнир. На празника на всяко населено място са добре дошли и гости от останалите селища от общината, което ще доведе до разнообразяване на живота в селищата и създаване на нови контакти.

About the Author :

Leave a reply