Първа работна среща на общинския кмет с колегите му от населените места

IMGP8622На 29 януари 2016 година общинският кмет Христо Христов проведе първата си оперативка за годината с колегите си кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината. На работната среща присъстваха заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева.

В началото Христо Христов представи тримата нови кметски наместници: Станка Георгиева Табурова на селата Ситово и Иглика; Димитър Стоянов Димитров на село Камен връх и Стоян Димитров Михов на село Горска поляна.

Първият въпрос, който общинският кмет отнесе към колегите си, бе относно предложенията за теми за работните срещи през годината. Помоли ги всеки да даде своите идеи и сподели от срещи с какви представители на институции има нужда, за да се предвиди това в графика за оперативките през годините.

Общината ще търси начини за подобряване на инфраструктурата и осигуряване на работни места чрез различни проекти, сподели Христо Христов. Всеки момент ще бъдат назначени 20 млади хора, трайно безработни до момента, от няколко населени места в общината по схема „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На тези младежи ще бъде осигурена работа за 6 месеца в областта на озеленяването и ще получават минималната работна заплата. За осигуряването на още 30 работни места има възможност чрез друга програма, но на този етап е рано да се коментира, сподели Христо Христов.

Стартира изпълнението и на нов социален проект „Независим живот”. По проекта вече има назначен екип и освен досегашните 16 лични асистенти ще бъдат назначени още 33 души. По този начин има възможност да се помогне на хора в тежко положение и да се осигурят нови работни места за повече от година.

Заместник-кметът Нина Терзиева уведоми присъстващите, че програмата на Министерството на околната среда и водите и ПУДООС – „За чиста околна среда 2016” и срокът за подаване на документи е 26 февруари 2016 г. Максималната стойност, за която може да се кандидатства, е 10 хиляди лева, като тези с одобрени проекти през последните две години няма да бъдат класирани.

Другата информация, която сподели с присъстващите госпожа Терзиева, е относно участието на общината като партньор на Местната инициативна група – Елхово. Предстои да се изготви стратегия за развитие и чрез нея отново ще се кандидатства за финансиране. Крайният срок е месец май, а дотогава предстоят интензивни срещи с населението и потенциалните кандидатстващи, като първата е на 8 февруари 2016 година. На 12 февруари предстои информационен семинар. Ще се състоят и три конференции, една от които в Болярово.

Има възможности и да се направят някои подобрения по целенасочена инвестиционна програма „Странджа-Сакар”, но още е в съвсем начален етап на одобрение и е рано да се коментират подробности, завърши заместник-кметът.

В края на срещата секретарят Мария Чанева постави няколко организационни въпроса  и бе отговорено на запитванията на кметовете и кметските наместници.

About the Author :