Първа помощ на работното място

1По инициатива на ръководството на ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, община Тунджа, в учебната зала на Български Червен кръст – Ямбол се проведе обучение за първа помощ на работното място за учители и друг училищен персонал.

Основна цел бе участниците да придобият специфични знания, умения и компетентност за техниките по оказване на първа помощ при различни травми и злополуки с деца и възрастни за намаляването на риска от трайните негативни последици следствие от инциденти в училище.

Водещи обучители бяха д-р Панайот Попов и Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ”, които запознаха всички включили се с основните понятия в първата помощ, общ план за подход към пострадал, контрол на основните жизнени показатели, последователност на действията и оказване на първа помощ при различни травми, действия при инциденти с множество пострадали и др.

Участниците имаха възможност да задават и се обсъдят конкретни въпроси, свързани с различни рискове, като акцентът бе поставен върху случаите с деца.

Всички  получиха удостоверения за преминат курс „Първа помощ на работното място”.   

2 3

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

 

About the Author :