Първа помощ на работното място

btyНа 26 април 2018г. в учебната зала на БЧК – Ямбол се проведе курс по първа помощ на работното място за служители от Центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и Защитено жилище в град Ямбол. Обучението имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения за повишаване тяхната готовност по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти по време на работа с деца и младежи с физически и ментални увреждания. Д-р Петя Качулева –  обучител по първа помощ към БЧК-Ямбол акцентира върху най-често срещаните заболявания в детската възраст и специфичните подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с различна степен на увреждане.

 

 

 

 

 

                                                                           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply