Първа помощ на работното място

btyПо инициатива на Ямболската червенокръстка организация и със съдействието на Общинското ръководство на БЧК – Тунджа, в учебната зала на общинската администрация на община „Тунджа“, се проведе курс по първа помощ за петнадесет образователни сътрудници – служители в общината. Обучението имаше за цел участниците да придобият конкретни знания и практически умения, като по този начин се повиши тяхната готовност за оказване на първа помощ при травми и злополуки с деца и възрастни по време на работа.

Д-р Георги Ъков,обучител по първа помощ в БЧК-Ямбол, обърна специално внимание върху най-често срещаните заболявания в детската възраст и специфичните подходи и техники за справяне при инциденти с деца.

В края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място”.

bty bty bty

About the Author :