Първа помощ на работното място

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПа инициатива на ръководството на СОУ “Пейо Яворов” – град Стралджа, на 02 март 2016г. екип на БЧК – Ямбол организира и проведе обучение по първа помощ на работното място за учители и друг училищен персонал.

Основна цел бе участниците да придобият специфични знания, умения и компетентност за техниките по оказване на първа помощ при различни травми и злополуки с деца и възрастни и във връзка с намаляването на риска от трайните негативни последици следствие от инциденти в училище.

Участниците имаха възможност да задават конкретни актуални въпроси, свързани с различни рискове, като окцентът бе поставен върху случаите с деца.

Общият брой на обхванатите учители и друг училищен персонал е 13, като всички  получиха удостоверения за преминат курс „Първа помощ на работното място”.   

 

 

 

 

 

 

Добриела Праматарова

About the Author :