Първа помощ и реакция при кризисни ситуации

1БЧК – Ямбол проведе базово обучение по първа помощ с ученици от ОУ „Д-р Петър Берон“ в град Ямбол.  Обучението имаше за цел децата да придобият знания и практически умения за повишаване тяхната готовност по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти.

Добриела Праматарова – специалист в БЧК – Ямбол запозна присъстващите с принципите и целите на първата помощ, подход към пострадало лице, мерки за овладяване на негативните последици, лични предпазни средства и др. Направена бе демонстрация на техники за извеждане на пострадал с травми на горен и долен крайник от мястото на инцидента.

Доброволците и щатните служители на Ямболската червенокръстка организация отстояват основните принципи на Международното червенокръстко движение за намаляване на човешкото страдание във всички негови форми, чрез осъществяване на материална и психологична подкрепа на най-уязвимите групи от населението и чрез реализиране на обучителни програми  и хуманитарни интервенции, извършва обществено полезна дейност. Специално внимание обръщаме на работата с деца, за намаляване на тяхната уязвимост, чрез повишаване  готовността им за справяне в кризисни ситуации.

2 3

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

About the Author :