Първа оперативка с читалищните секретари в “Тунджа”

DSC04662Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и заместник-кметът Станчо Ставрев проведоха първата оперативка със секретарите на читалищата за 2016 г.

Кметът на общината коментира, че предстоят ремонти на още читалищни сгради, с презумпцията до края на мандата общо рехабилитирания читалищен фонд да бъде поне 90 %.

DSC04661Участие в срещата взе Желязка Ингилизова – гл. експерт в отдел „АППТ“ към Дирекция „Бюро по труда“,гр. Ямбол. Тя акцентира върху основните документи и изисквания по проект „Нова възможност за младежка заетост“; схема „Младежка заетост“ към ОП РЧР 2014 – 2020. По нея към момента кандидатстват 24 народни читалища от територията на община „Тунджа“.

DSC04657Схемата “Младежка заетост“ предоставя възможност на работодатели да заявят работни места за стажанти или обучаващи се по време на работа, за които основните изисквания са да са на възраст до 29 г. включително ида са регистрирани в Бюрото по труда.

Бяха коментирани ангажиментите и организацията по предстоящия празник „Кукерландия 2016“, както и провеждането на предстоящи отчетни събрания.

Читалищните секретари обсъдиха и въпроси, свързани с организацията на художествената самодейност в тунджанските читалища, културния обмен на художествени колективи и съвместни прояви през предстоящата 2016 година.

 

 

About the Author :