Първа копка за закриване и рекултивация на депо за отпадъци в Стралджа

DSC05359В последния ден на август под палещите лъчи на щедрото все още лятно слънце в община Стралджа бе направена първата копка  на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци. Като партньор с общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора и Сливен община Стралджа всъщност първа поставя началото  по изпълнение на дейностите по рекултивация, което е част от съвместния мащабен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ.

DSC05357Гости на събитието бяха Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол, Стоян Драгнев, зам.кмет на община Ямбол, Мария Паспалджиева, ръководител на проекта, Живко Недев, представител на изпълнителя „Консорциум Мараш -2015”,Евгени Цветанов,  представител на фирмата за строителен надзор. Сред присъстващите бяха още Атанаска Кабакова, председател на ОбС-Стралджа, зам.кметовете Иван Георгиев и Мария Толева, представители на фирмата изпълнител, специалисти от отдел ТСУ, представители на общинска администрация, граждани.

DSC05360„С изпълнението  на този проект нашите общини правят решителна крачка за прилагане на съвременните изисквания за опазване на околната среда и подобряване на нейното състояние в сферата на управление на отпадъците”, каза при откриването  водещия  Иван Иванов, зам.кмета на общината, който припомни и поставените  цели.

 

 

DSC05365Проектът ще даде възможност за цялостна промяна на околната среда в района.Той ще се изпълнява в два етапа – техническа рекултивация и   биологична рекултивация през първата година с последваща  биологична рекултивация през втората  и третата година. Със задоволство от старта на дейностите по закриване на депото за отпадъци в Стралджа  и готовност за изпълнение на всички предвидени дейности качествено и в срок към присъстващите се обърна Живко Недев, представител на фирмата – изпълнител. За същината на проекта и неговата предистория говори областния управител Димитър Иванов, който изрази увереността си, че поставеното начало от община Стралджа е  сигурен показател  за усвояване на европейските средства, за изпълнение на държавната политика и постигане на добър екологичен ефект за общината и региона.

DSC05369С убедеността, че общината стартира една полезна дейност, начало за сбъдване на дълголетна мечта, кметът на общината Митко Андонов благодари за присъствието на гостите, припомняйки периода по подготовката. „Всеобщо е желанието ни закриването на депо за отпадъци в Стралджа да бъде стъпка към едно ново начало, към една сериозна положителна промяна на околната среда, към един нов стандарт за живот”, подчерта той припомняйки , че   стойността на проектирането и същинските дейности на рекултивацията на общинско депо Стралджа е 3 841 200 лв. , а срокът за изпълнение – 31.10 2015 г.

Веднага след това ,  заедно с г-н Иванов и г-н Недев, направиха първата копка. По традиция г-н Андонов  разби бутилка шампанско  в кофата на трактора. „Да върви по вода работата!”, пожела той  плисвайки и менчето с вода.

Проектът се финансира от Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за развитие. Общата стойност е 31 266 832 лв. от които 24 952 964 лв са от Европейския фонд за регионално развитие, 4 403 464 лв . национално финансиране и 1 910 403 лв.- собствен принос на общините по проекта. Срокът за изпълнението му е 31.03.2016 г.

 

 

About the Author :