Първа актуализация на бюджета на „Тунджа”

DSC02363aПърва актуализация на бюджета за 2014 година направи община „Тунджа”, която беше одобрена на днешната сесия на Общински съвет. Капиталовите разходи са увеличени с близо 100 000 лв. – от 2 369 610 лв. на 2 460 970 лв.. Съветниците одобриха и тяхното разпределение – 1 506 310 лв. за основни ремонти, 882 860 лв. за придобиване на дълготрайни материални активи, 51 800 лв. са заделени за придобиване на нематериални дълготрайни активи и 20 000 лв. са за придобиване на земя. Среддствата за собствено финансиране са завишени от 1 540 610 лв. на 1 631 970 лв., като в тях се включват и обесктите по параграф 40, които са в размер на 1 448 170 лв.

Актуализацията се прави, за да се предвидят в бюджета 23 000 лв. за авторски и строителен надзор за двата проекта, за които общината получи финансиране от Публичната инвестиционна програма, които са в размер на 898 787 лв. Освен това 10 000 лв. са предвидени за придобиване на земя в землището на Хаджидимитрово за осъществяване на транспортен достъп до индустриалната зона, а с 20 000 лв. ще бъдат закупени косачки и храсторези. 14 000 лв. ще бъдат дадени за проектиране и изграждане на три повдигнати пешеходни пътеки в Кабиле, а 19 200 лв. ще бъдат дадени за ремонт на гаражите в с. Тенево.

About the Author :