Пълна мъгла за обектите от 17-милионния заем

ch 1Пълна мъгла се вие около обявените в обществена поръчка 9 обекта, които ще се финансират с дълга от 17,6 млн. лв. Крайният срок за подаване на офертите беше 4 април, до тази дата обаче нямаше кандидати за всички позиции.

Само пет бяха фирмите подали оферти за първите пет позиции. За обособена позиция № 1 за основен ремонт на участък от Централна градска част, който включва  част от улица “Кара Кольо”, ограничена от ул. “Преслав” и ул. “Богомил”;  част от ул. “Стефан Караджа”, ограничена от ул. “Търговска” и ул. “Г. С. Раковски”; част от ул. “Стефан Стамболов”, ограничена от ул. “Стефан Караджа” и ул. “Богомил”; част от ул. “Търговска”, заедно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. “Богомил”, ул. “Срем” и ул. “Граф Игнатиев”, оферта беше подала „Пътно поддържане” – Сливен. Прогнозната стойност на ремонта е 2 134 400 лв. без ДДС.

За обособена позиция № 2, която включва ремонт рехабилитация и изграждане на велоалея и паркинги на ул. „Милин камък” етапно строителство с прогнозна стойност 400 000 лв. е кандидатствала Строителна компания „Пътстрой” – Ямбол.

За обособена позиция № 3 – “Изграждане  на пътна връзка и обслужващ път с уширение за изчакване за завод “Баумит” е кандидатствала сливенската фирма „Гео – Кри”. Този обект се финансира с целеви средства от държавата. Миналата година бяха отпуснати 661 900 лв. на община Ямбол.

За обособена позиция № 4 – “Благоустрояване и паркинги в ЦГЧ между улици “Спарток”, “Преслав” и “Страхил”, които са с прогнозна стойност 412 500 лв. без ДДС, е кандидатствала „Суперстрой – инженеринг” – Ямбол, а за обособена позиция № 5 –  “Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих между ул. “Генерал В. Заимов”, ул. “Георги С. Раковски”, ул. “Независима България” и ул. “Жельо Войвода”, включващо пространството около ДКЦ – 1 с прогнозна стойност  641 666, 66 лв. без ДДС е участвала „Технопътстрой” – Ямбол.

Според оповестената информация в сайта на община Ямбол засега има избран изпълнител само за пътната връзка за завод „Баумит” и това е сливенската фирма „ГЕО Кри”, която е печелила обекта с оферта 636 067,76 лв. с ДДС.

Досега тази фирма е изпълнявала в Ямбол ремонтът на градинския мост, самата тя е посочила, че е изпълнила ремонта на пешеходната зона на ул. „Г. С. Раковски” в Ямбол от ул. „Преслав” до ул. „Ген. Заимов”, отделно е избрана и за изпълнител на ремонта на сградата на горелия Общински детски комплекс и на ремонта на Музея на бойната слава.

Цялата обществена поръчка беше за избор на изпълнители по 11 обособени позиции с прогнозна стойност 4 537 241,65 лв. без ДДС. Извън 9 от обектите от заема и пътната връзка  за  завод “Баумит”, поръчката включва още и благоустрояване в ж. к-с „Васил Левски” между блоковете 7,8,9 и 11 за 49 100 лв. без ДДС.

Защо общината не е избрала други изпълнители по обособените позиции, за които са кандидатствали фирми, никой не може да каже.

Факт е, че има още 5 обекта, които трябва да се финансират със заема, за които няма изобщо кандидатствали фирми – това са обектите за изграждане на паркинг и благоустрояване в междублоковото пространство на север от „ул. Каранова” за 125 000 лв.; кръстовището до бензиностанция „Шел” за 55 833, 33 лв. без ДДС; изграждане на нови кръстовища – кръстовище от ул. “Бакаджик” и ул. “Търговска” и кръстовище на ул. “Граф Игнатиев” и ул. “Крали Марко” за 54 166, 67 лв. без ДДС и кръстовища на ул. “Търговска” и ул. “Гоце Делчев” и  на ул. “Силиврия” и ул. ” Граф Игнатиев” общо за 83 725 лв. без ДДС и пътна връзка пред гробищния парк за 29 166,66 лв. без ДДС.

На този етап няма и яснота какво се случва със заема. На питане на общинския съветник Катя Георгиева дали има избран финансов посредник общината беше отговорила, че само Обединена българска банка е подала оферта в процедурата за избор на финансов посредник за емитиране на облигационния заем от 9 млн . евро  на община Ямбол, но към края на март не беше подписан договор.

Единственото ясно за заема е, че до края на юни няма да е готов нито един от обектите, а това беше посоченият краен срок за изпълнение на всички 15 обекта при внасяне на предложението.

 

Диана Иванова

About the Author :