Публично събитие – празник „Желани пространства – една посока с много възможности за развитието на всяко дете“

„Тунджа“, 10.10.2022 г.

На 11 октомври екипът на Общностен център за деца и семейства – село Козарево по проект „Желани пространства“ – Комплексен  модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“ организира публично събитие за деца и родители – потребители на услугите, което ще се проведе от 10:00 часа на стадиона в село Кабиле. Целта на събитието е да бъдат представени дейностите по проекта и постигнатите до момента резултати, както и по-широко информиране и публичност.

На събитието децата и техните родители ще имат възможност да се забавляват заедно в игри и арт кътове.

Проект „Желани пространства…“ се реализира от 2016 година на територията на община „Тунджа“ и е на стойност 1 739 303.58 лв.

About the Author :