Публично обсъждане на намерение за поемане на общински дълг от фонд ФЛАГ

DSC00544Публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд ФЛАГ за проект „Тунджа и Сулоглу – Зелено бъдеще” ще се проведе в община „Тунджа“

Целта е осигуряване на оборотни средства за междинни и окончателни плащания по проекта чрез дългосрочен заем с максимална стойност до 460 000 лв. Заложеният максимален срок на ползване и погасяване на кредита е до 18 месеца от сключването на договора за кредит. Предвижда се начинът на усвояване да става на траншове, при възникване на необходимост. Кредитът ще бъде обезпечен със залог върху бъдещи вземания на община “Тунджа” по Договора за безвъзмездна финансова помощ и бъдещи собствени приходи.

Погасяването на кредита ще се извършва с възстановените по договора на проекта суми и със собствени приходи на общината.

За участие в публичното обсъждане са поканени граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, обществени организации и юридически лица от общината.

Обсъждането ще се проведе на 16.10.2014 г. ( четвъртък ) от 16.00 часа в конферентната зала на община „Тунджа“ в гр. Ямбол.

About the Author :