Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2022 година ще се проведе на 30 март

 

Ямбол, 22.03.2022 г.

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански отправя покана за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2022 година, което ще започне в 17:00 часа на 30 март, сряда, в зрителната зала на Община Ямбол.

Поканени за участие са жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.

Материалите за проекта на бюджет на община Ямбол за 2022 година са публикувани на интернет страницата на Общината:

https://yambol.bg/publichno_obsazhdane_byudzh2022 .

About the Author :

Leave a reply