Психологически поглед към насилието сред децата

IMGP7059Проблемите за агресията сред подрастващите тревожи днес цялото общество. Ето защо твърде актуално в помощ на учителите от община Болярово се оказа проведеното обучение (Дейност 3) по проекта „Детско и младежко участие”. В рамките на два дни 34 педагози (от СОУ „Д-р Петър Берон” – град Болярово и ОУ „Стефан Караджа” – с. Стефан Караджово) имаха възможност да се запознаят с новите концепции по проблема, да формират и изразят свои становища, да споделят изводи на базата на своя дългогодишен педагогически опит.

IMGP7060Като обучители бяха поканени от екипа по проекта специалисти от фондация „Пулс” – град Перник. Младите психоложки Веселина Иванова и Кристина Георгиева се стараеха да има динамика и интерес към обсъжданата тема. Затова умело редуваха теоретичните постановки и обсъждането им, провокирано от житейски ситуации в педагогическото ежедневие.

Всъщност основните цели на състоялото се обучение включват: насочване на вниманието към по-детайлно проучване на проблема с агресията сред учениците; повишаване на уменията за изграждане на способности за преодоляване на агресивното поведение сред децата – и в училищна, и в семейна среда.

IMGP7061По време на работата пред участниците бяха изтъкнати основните мотиви за възникване на насилие сред самите учащи се, както и проявите на агресия спрямо тях от страна на възрастни в извънучилищна обстановка. Обучаващите акцентуваха върху интересни каузи от училищното ежедневие, а от своя страна педагозите допълваха дискусията с примери от професионалната си практика.

В края на семинарното занятие на учителите бе поставена задача, свързана с прилагане на усвоената научна информация. Доколко сме успели, ще стане ясно на второ занятие, което предстои.

Бинка Величкова

About the Author :