Проф. Николай Ников учи читалищни секретари в община “Тунджа” как да представят автентична фолклорна традиция

1На 26.10.2018 г. в заседателната зала на община „Тунджа“ се проведе беседа със секретари на читалища и ръководители на самодейни формации относно представянето на автентичната фолклорна традиция на фестивали и други конкурсни прояви.

Авторската лекция на проф. Николай Ников бе посрещната с изключителен интерес от аудиторията и даде ценни насоки относно организацията и представянето на художествената самодейност в община „Тунджа“.

2Оживената дискусия провокира участниците да формулират заедно нови форми на фестивални прояви, както и да предложат нови инициативи към вече утвърдени събития в културния календар.

Вълнуващо начало на срещата дадоха самодейците от с. Коневец, които поздравиха участниците с характерна местна традиция. Подобни прояви дават възможност на самодейните колективи да направят своите изяви още по-успешни и запомнящи се.

Община „Тунджа“ ще продължи да подкрепя и насърчава читалищата и самодейните формации в усилията им да съхраняват и развиват българската народна традиция.

About the Author :

Leave a reply