Проф. Иван Газдов с юбилейна изложба в София

Ivan-Gazdov-Retrospektiva-v-NHGВ Националната художествена галерия беше експонирана продължително юбилейна изложба на нашия съгражданин проф. Д-р Иван Газдов по повод 70-годишнината му.

На входа зрителите са посрещнати от специален рекламен за изложбата авторски плакат, в който в кръгове са отбелязани юбилейните 70 години, разгръщането на оригиналния му стил Графикатура вече 30 години, емблематични авторски серии плакати 35 години и научно-педагогическа дейност повече от 40 години.

Изложбата е цялостна ретроспектива за живота и творчеството му. Родово-семейни, приятелски, документални табла, данни, отзиви и оценки открояват творческия му път с национални и международни отличия. Включени са и подборки от мнения на творци и общественици. Отблязано е и дарителството му, сред което особено щедро е за родния Ямбол, представено в художествената галерия в града, а в последно време и с пластична оригинална композиция с двулицево контурно очертаване на фигура и птици чрез изрезки. С подобна стилистика е центрирана в изложбата голяма кръгова композиция с оригинални едно и многостранни портретни детайли, което също е инвентно за автора и българското изкуство.

Впечатлява в експозицията разгърнато богатство от графикатури, както и цялостни и детайли от авторски плакати на всевъзможни актуални теми. Книгите му, албумни със собствено творчество, теоретични, сред които докторантската му монография „Авторски плакат“, стихосбирки и закачливи рисунъчни иронии. Те са само споменати, а биха могли да бъдат показани като значими творчески факти. Съдържанието им обаче е широко представено в изложбата с многобройни илюстрации и детайли. Откроено е научното и художествено творческо признание за Газдов в национален и международен мащаб. Наред с това той подхожда хедонистично към себе си с редица автошаржове и закачливи самоиронии, което е присъщо на големи творци.

Надявам се настоящата му юбилейна изложба да бъде експонирана и в родния му Ямбол за радост на многобройните му почитатели.

 Иван Джурелов, културолог

 

About the Author :

Leave a reply