Проучват потребностите на работодателите от работна ръка

SAM_3048Ямбол, 27.02.2018 г.

Проучване потребностите на работодателите от кадри е стартирала от началото на февруари Агенцията по заетостта, съобщи Генка Киркова, началник отдел “Посреднически услуги” в Бюро по труда-Ямбол. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в on line формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината – през февруари и през август. Въз основа на събраната информация ще се определят по-нататъшните приоритети в областната и национална политика в сферата на образованието, обучението и насърчаването на заетостта. Така ще се подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за срещането на търсената и предлагана работна сила-

About the Author :