Проучват активността на радон в 335 жилища в община „Тунджа“

 

„Тунджа“, 14.01.2022 г.

Проучване на активността на радон в 335 жилища в 44-те села на община „Тунджа“ ще бъде извършено през 2022 г.

На кметовете и кметските наместници от община „Тунджа“ от РЗИ – Ямбол раздадоха  детектори според изготвен на национално ниво график.

Те трябва да се поставят на първите етажи в жилищни сгради в помещенията, които са най-обитавани, върху етажерка с височина над 1 метър и под 50 см от тавана. Проучването ще продължи една година, след което детекторите ще бъдат върнати и ще се предадат за изследване в  Националния център по радиобиология и радиационна защита.

В Ямболска област ще бъдат изследвани общо 1050 жилищни сгради.

Преди 5 години в региона беше извършено подобно проучване, но тогава за цялата област бяха раздадени само 100 детектора.

Радонът е радиоактивен газ от естественото радиолъчение, но е много вреден за хората и след тютюнопушенето е втори по значимост фактор за причиняване на рак на белия дроб.

About the Author :