Протестна декларация на Общински съвет-Болярово срещу поскъпването на водата

DSC09935до

ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР ГРАД СОФИЯ

ГОСПОДИН ДИМИТЪР ИВАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                     АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К ЯМБОЛ

                                                                                          ИНЖ. СТОЯН РАДЕВ

                                                                                          УПРАВИТЕЛ В И К

                                                                                          ГРАД ЯМБОЛ

                                                                                         ГОСПОЖА МАЯ МАНОЛОВА

                                                                                         ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ

                                                                                         ГРАД СОФИЯ

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Предложение на В и К —Ямбол за увеличение на цената на услугите за водоснабдяване и канализация с 20 %

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като представители на жителите на община Болярово, ние общинските съветници, категорично выразяваме срещу внесеното в ДКЕВР от управителя на В и К —Ямбол, предложение за увеличаване на цената за В и К услугите за населението от област Ямбол.

Подкрепяме изцяло искането на омбудсмана на Р България, госпожа Мая Манолова за по-ниска цена за водата, която се получава по гравитачен път.

С одобрението на предлаганото увеличение ще се усили бедността и мизерията, характерна за граничните райони на България. Към момента вече са непоносими цените, които жителите на община Болярово заплащат за водоснабдяване и канализация. Преобладаващото население са пенсионери и хора с ниски доходи, които не могат да осигурят основните си потребности от храна и лекарства, а допълнително ще бъдат натоварени с по-високи цени на водата, която е елемент на необходимия жизнен минимум.

Всички големи инвестиции выз В и К инфраструктурата са извършени с проекти, управлявани от община Болярово със съответното общинско участие, така че не са налице значителни инвестиции от дружеството В и К, град Ямбол, които да оправдаят предлаганото повишение за територията на община Болярово.

Допълнително, в един от най-бедните райони на страната ни, област Ямбол се предвижда най-високо увеличение.

Считаме, че е недопустимо при увеличение на пенсиите с под З процента да се увеличи цената на доставяната вода с 20 0/0. Това ще задълбочи обедняването и обективната невъзможност на голяма част от жителите на общината да водят достоен живот.

Заедно с жителите на община Болярово ще участваме в ефективни протестни действия, ако не бъде спряно планираното поскъпване на услугата.

Заявяваме своята подкрепа за всички действия, които ще бъдат предприети от кмета и жителите на община Болярово, за да се преустановят опитите за повишаване на цената на водата на територията на общината.

About the Author :