Промяна в начина за разкриване на работни места по проект “Младежка заетост”

??????????????????????????Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на работни места по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Младежка заетост”, информират от Бюрото по труда-Ямбол. От 15 октомври 2018 г. е променен начинът за подаване на заявки за разкриване на работни места по проекта – документите за допустимост от работодателите ще се подават заедно със заявката за разкриване на работни места. Отпада публикуването на регистър на официалната страница на Агенцията по заетостта за одобряване на подадените заявки, а до работодателите ще се изпращат уведомителни писма за одобрение или не.

Програмата е насочена към създаване на заетост за младежи до 29 г. Осигурява стажуване за 6 месеца; обучение за 6 месеца. И в двата случая се определя наставник. Целта е усвояването на практически умения по професията или специалността.

Подаването на документи за кандидатстване и от работодателите, и от безработните младежи, става в бюрата по труда.

About the Author :

Leave a reply